Töötuba kohalikele omavalitsustele andmehaldusest

21.01.2021, Zoom


LISAINFO:

Piret Aro
EL struktuuritoetuse toetusskeemi juht
Riigi Infosüsteemi Amet
tel: +372 663 0298
e-mail: piret.aro@ria.ee
  Kristin Lillemäe
Seminari projektijuht
Publicon konverentsid
tel: +372 5668 3986
e-mail: kristin@publicon.ee
 

Registreerimisega seotud küsimused
tel: +372 5919 2019
e-mail: ria@publicon.ee